עסקים

קהילת בעלי העסקים

קהילת בעלי העסקים

אשכול בית הכרם בשיתוף עם המועצה המקומית מג'ד אל כרום הקים קהילה אזורית של בעלי עסקים, הפועלת לשם פיתוח וקידום העסקים.

פרוייקטים

מרכז השירות האזורי יפעל לקידום רישוי העסקים ולפיתוח והעצמה של כלל העסקים באזור וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות בתחום האשכול. האשכול נבחר להשתתף בפיילוט
פרויקט "סטארטר דיגיטלי" בשיתוף 'עתידים' – יצירת נוכחות דיגיטלית ונראות אופטימלית ברשת להגברת החשיפה והנגישות אל העסקים המקומיים באמצעות Waze ,Google ופלטפורמות נוספות.
דילוג לתוכן