פיתוח כלכלי

האגף לפיתוח כלכלי של אשכול בית הכרם שם לו למטרה לקדם ולפתח את הכלכלה המקומית בראיה אזורית, לרווחת רשויות האשכול ולרווחתכם, התושבים. היחידה היא גוף מקצועי הפועל לפיתוח עסקים מקומיים, פיתוח התיירות, תמיכה ביצירת מקומות תעסוקה, גיוס משאבים וקידום שיתופי פעולה בין מגזריים.

חזון

פיתוח כלכלי אזורי מושג באמצעות יצירת מנועי צמיחה הנשענים בין היתר על נכסי הרשויות המקומיות, תוך איתור היתרון היחסי שמייחד את האזור ומינופו.

תעסוקה

תעסוקה
תעסוקה
אשכול בית הכרם תומך ביצירת מקומות תעסוקה איכותיים בשיתוף המגזר השלישי ופילנתרופיה עבור תושבי האזור, בפיתוח הון אנושי איכותי ובמשיכת חברות בינלאומיות למרחב האשכול. זאת, באמצעות שיתוף פעולה עם אזורי התעשייה במרחב.

פרויקטים בתחום הפיתוח הכלכלי

הקמה והפעלה של המרכז לסחר מקוון בדיר אל-אסד אשר ישמש את כלל תושבי האזור. המרכז יכשיר הון אנושי מתאים להקמה של חנויות וירטואליות על גבי פלטפורמה דיגיטלית לעסקים
יצירת אזור תחרותי ברמה הלאומית והגלובלית מבוסס יזמות, עסקים קטנים ובינוניים בתחום היצור המתקדם והחדשנות בגליל. מהלך שיוביל להגדלת הפריון האזורי והלאומי, יניב היצע
בתי הבד
בתי הבד
בהפעלה
האשכול מוביל מהלך לשיקום ופיתוח תעשיית שמן הזית המקומית באמצעות תהליך של התארגנות משותפת של בעלי בתי הבד והמגדלים הפעילים באזור, במטרה להגדיל את פוטנציאל הייצור
פיילוט לשכת עסקים - מג’ד אל-כרום
דילוג לתוכן