פרויקט סביבה שווה

אשכול בית הכרם ליווה את רשויות האשכול שבמסגרת התכנית "סביבה שווה" ברכישת כלי אצירה לרשויות, ניקיון מפגעי פסולת ברחבי הרשויות באשכול ושיקום האתרים בפרוייקטים סביבתיים ליצירת סביבה נעימה לרווחת חיי התושבים. במסגרת החלטת הממשלה להסדרת משק הפסולת ליישובי המיעוטים, הועברו תקציבים גם לחמש מרשויות האשכול: בענה, דיר אל אסד, מג'ד אל כרום, נחף וראמה. לאשכול בית הכרם הועברה הרשאה לליווי תפעולי של הרשויות שבתחומו. האשכול היווה יתרון משמעותי לגודלו במכרזים הגדולים להחלפת כלי אצירה וניקיון מפגעים וכן העסיק אנשי מקצוע מתחום התכנון וביצוע הפרוייקטים להצלחת הפרוייקטים הסביבתיים.

מאפיינים

תחום

 • סביבה

קהלי יעד

  רשויות

   תכנית סביבה שווה של המשרד להגנת הסביבה נועדה ליצור שינוי משמעותי בניהול מערך הפסולת ביישובי המיעוטים. אשכול בית הכרם שכבר מנהל את מערך הפסולת האזורי, ליווה את רשויות האשכול שבתכנית זו במכרזי החלפת כלי האצירה, ניקיון המפגעים ומצבורי הפסולת וכן בתכנון וביצוע של פרוייקטים סביבתיים שיצרו שינוי משמעותי במרחב הציבורי.

   במסגרת תכנית זו, אושרו לרשויות האשכול אשר משתתפות בתכנית סביבה שווה כ 12 מיליון ש"ח. התכנית כללה החלפה של כלי האצירה (פחים ירוקים) תוך התאמה של נפח האצירה המתאים לתושבי הרשויות, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל משפחה או אזור, ניקיון של מצבורי פסולת בניין בשטחים הציבוריים ברחבי המועצות המקומיות וכן תכנון וביצוע של פרוייקט סביבתי

   שלבי הפרוייקט

   תכנון

   infoמכרז משותף להחלפת כלי אצירה

   ביצוע

   infoהחלפת כלי האצירה בחמש רשויות האשכול
   infoמכרז משותף לשלוש רשויות לניקיון מצבורי פסולת בניין

   סיום

   infoתכנון וביצוע חמישה פרוייקטים סביבתיים