שדרוג מרכזי מחזור

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, שיפר אשכול בית הכרם המחזור היישוביים במועצה האזורית משגב. באמצעות מהלך זה, האשכול מסייע למועצה האזורית משגב לעודד את הפרדת הפסולת במקור ולהתאים את התשתית לתושבי המקום.

מאפיינים

תחום

  • סביבה

קהלי יעד

  • סביבה

רשויות

  • סביבה