שיקום פארק המחצבה – נחף

ביצוע עבודות תשתית

מאפיינים

תחום

 • תשתיות

קהלי יעד

  רשויות

   שלבי הפרוייקט

   תכנון

   ביצוע

   info חשמל תאורה וגידור בשלב הראשון
   infoהקמת גן משחקים בשלב שני