תכנית "מובילים אזוריות"

תכנית מובילים אזוריות באשכול בית הכרם, צמחה במסגרת מיזם "מרחב חיים משותף על ציר 85 "והינה פרי יוזמת אשכול בית הכרם,  משרד הפנים האוצר ומכון אלכא למנהיגות וממשל ג'וינט ישראל . התכנית באה לתת מענה לצורך המתואר לעיל בפיתוח וקידום יוזמות לפיתוח כלכלי-חברתי על ציר 85 ,תוך יישום התפיסה האזורית. התכנית שמה לה למטרה לפתח רשת של כ-25" סוכני שינוי" אשר יהוו תשתית של רשת עבודה רב מגזרית אזורית אשר ייזמו ויובילו מהלכים לפיתוח שיתופי פעולה אזוריים במרחב.

מאפיינים

תחום

  • מנהיגות איזורית
  • קהילה

קהלי יעד

  • בעלי עסקים
  • יזמים
  • תושבי האשכול

רשויות