STEM

חינוך טכנולוגי ופיתוח כישורי חיים מגיל גן- תעסוקה לפיתוח תשתית מתאימה להון אנושי איכותי, בעל כושר השתכרות גבוה בעתיד והתאמה לצרכים העתידיים בשוק התעסוקה.  

מאפיינים

תחום

 • STEM
 • חינוך
 • חינוך בלתי פורמלי
 • תעשייה

קהלי יעד

 • יזמים
 • מנהלי מחלקות חינוך
 • תלמידים

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • כרמיאל
 • מג'ד אל כרום
 • משגב
 • נחף
 • ראמה

תיאור הפרוייקט

לכאורה, ראשי התיבות המתארים את תחומי הלימוד הטכנולוגיים: Science, Technology, Engineering, Mathematics ( מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה).
פיתוח מערכת STEM היא הרבה יותר מפיתוח מערכת ללימודי מדעים. היא בראש ובראשונה מערכת חינוכית להקניית מיומנויות מחשבתיות ואנושיות באמצעות פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית המפתחות אנשים בעלי כישורי חיים המוטים לאתגרי העתיד.
אנו חיים בעידן בו הטכנולוגיה משתנה באופן תדיר. התעשייה והייצור משתנים ודורשים כוח אדם המסוגל לעבוד בסביבה משתנה, מתפתחת, עם משימות שונות, אתגרים משתנים, עבודת צוות ופתרון בעיות מורכבות. כוח אדם איכותי שכזה מאפשר לתעשייה להתפתח, לפריון לגדול, ולרמת החיים לעלות.
מערכת ללימוד STEM מכוונת למערכת חינוכית לימודית מגיל גן עד תעסוקה המייצרת ברית ושותפות בין מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לבין האקדמיה והתעשייה ומשתמשת בנכסים האזוריים כמנופים לפיתוח חברתי.
המהלך באזור:
אשכול בית הכרם שותף בקידום האזור כמרכז לתעשייה מתקדמת. בכדי שתהליך זה יצליח לחלחל ולהשפיע בפועל על התושבים החיים באזור ולספק להם עתיד בתעסוקה איכותית ומכניסה, יש לבנות תשתית אנושית ומכאן חינוכית לשם כך.
למהלך שותפים ארגונים וקרנות המזהים באזור פוטנציאל אדיר למהלך ומעוניינים להשקיע בכך משאבים בכדי לבנות תשתית זו.

שותפים לפרוייקט

קרן ביחד משפחת סטלה ויואל קרסו
קרן ראסל ברי
ארגון TIES