מפגש התנעה בושא פרוייקט בתי הבד

מפגש התנעה מרגש התקיים השבוע בושא פרוייקט בתי הבד. המפגש כלל את האיחוד האירופי שממן את הפרוייקט, ואת השותפים לפרוייקט- מכון וולקני ועוד 6 מדינות נוספות באגן הים התיכון. במפגש הוצגו מהות הפרוייקט ושלבי הביצוע, ניתן מענה על שאלות שעלו מן השותפים וכל שותף שלוקח חלק בפרוייקט הציג את חשיבותו לאיזורו.
חשוב לציין כי פרוייקט בתי הבד בעל חשיבות גדולה למגדלי הזיתים בפרט ולכלכלה המקומית בכלל. הפרוייקט יתרום להשבחת שמן הזית באיזור, יתמוך במגדלים כעסקים קטנים ויביא לפיתוח תחום התיירות.
אנו מתרגשים ומצפים להמשך העבודה.