פרוטוקול ישיבת מועצה איגוד ערים רשויות אשכול בית הכרם

פרוטוקול ישיבת מועצה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 05.12.22