גלית יניב

גלית יניב

מנהלת אדמיניסטרטיבית

עוסקת בניהול האדמיניסטרטיבי של האשכול