הייפא אסדי

הייפא אסדי

מנהלת מחלקת תברואה ורישוי עסקים במועצה המקומית דיר אל אסד