טל-חכים-דרומי

טל-חכים-דרומי

מנהלת ECOSTEM21 – מערכת רב מגזרית של שותפויות לפיתוח וקידום STEM ומיומנויות המאה ה-21 מלידה ועד תעסו

מומחית בבניית תמונת חזון והגשמתה, יצירת שותפויות וחיבורים מחוץ לקופסה.
ניהלה מגוון מערכות חינוכיות וציבוריות.
עבדה בתפקידים הבאים:
מנהלת הקהילה של קיבוץ פלך
מנהלת מחלקת ילדים ונוער של מועצה אזורית מגידו
ייסדה וניהלה את פרדס – מרכז לחינוך ערכי