יריב המאירי

יריב המאירי

מנהל מנהלת תיירות

התיירות היא מהענפים המשפיעים ביותר על הפיתוח הכלכלי המקומי והאזורי ביישובי אשכול בית הכרם ואני גאה שהאחריות על משימה זו, הופקדה בידי.
מאז ומתמיד, ענף התיירות היה קרוב ללבי. בתפקידי האחרון ניהלתי את "אוצרות הגליל" – מיזם תיירותי ראשון מסוגו לשיפור איכות החיים של התושבים והעסקים בגליל המערבי, דרך הגברת תנועת התיירות לאזור. בעבר כיהנתי כמנכ"ל אתר התיירות ראש הנקרה וכמנכ"ל חברת דוגל ייזום והשקעות בע"מ שהפעילה את פארק המים לונה גל, חוף דוגית וחוף גולן.
כמנהל מנהלת התיירות, אפעל עם צוות האשכול להקמת פורום תיירנים ואקדם את מיפוי היוזמות התיירותיות באזורנו. כמו כן, אתמקד בסיוע לרשויות ולתיירנים באמצעות שיווק יישובי האשכול כיעדי תיירות ונופש, קידום פסטיבל ימי הזית, גיוס כספים, קידום פרויקטים תיירותיים ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים ופילנטרופיים רלוונטיים.