נמרוד לנגה

נמרוד לנגה

מלווה תפעולי למחלקת איכות סביבה

בעל תואר ראשון ושני באיכות סביבה, עובד כיועץ בתחום איכות הסביבה וניהול הפסולת מ-2012. בעל ניסיון בהקמה ותכנון של מערכי טיפול פסולת אזוריים באשכולות ורשויות מקומיות, הטמעת תהליכי מיחזור בקרב תושבים ברשויות, תחשיבים כלכליים להקמת מתקני פסולת ועד. עובד בצמוד למחלקת איכות סביבה באשכול מ-2017.