סמיר דאהר

סמיר דאהר

מפקח מערך איסוף ופינוי פסולת

בתפקידו האחרון במערכת הביטחון, סמיר ניהל אגף במערכת שירות בתי הסוהר.

כיום כמפקח מערך איסוף ופינוי פסולת, סמיר ניצב בקדמת העשייה היומיומית ונותן מענה באופן רציף לתושבי בקעת בית הכרם בפניות הנוגעות למערך איסוף ופינוי הפסולת.

כאיש שטח בכל רמ"ח אבריו, סמיר דואג לתקינות ורציפות עבודות איסוף ופינוי הפסולת לרבות אינספור סיורים וביקורות אותן הוא מבצע בכל רשויות האשכול החברות במערך.