שאוקי לטיף

שאוקי לטיף

סגן יו"ר מועצת איגוד ערים אשכול בית הכרם וראש המועצה המקומית ראמה