סמיר דאהר

בתפקידו האחרון במערכת הביטחון, סמיר ניהל אגף במערכת שירות בתי הסוהר. בין תפקידיו הרבים אותם מילא במערכת הביטחון, סמיר היה מעורב בפענוח אירועים חריגים וזאת במסגרת תפקידו כעוזר קמ"ן. כיום, בתפקידו הנוכחי באשכול סמיר ניצב בקדמת העשייה היומיומית ונותן מענה באופן רציף לתושבי בית הכרם בפניות הנוגעות למערך איסוף ופינוי הפסולת ומפקח על פרוייקטי ניקיון גדולים אותם הוביל האשכול בשטחי הרשויות החברות.
כאיש שטח בכל רמ"ח אבריו, דואג סמיר לתקינות ורציפות עבודות איסוף ופינוי הפסולת לרבות סיורים וביקורות אותן הוא מבצע בכל רשויות האשכול החברות במערך.