אזוריות 4.0- מפת השחקנים

אשכול בית הכרם ביצע מיפוי של הגופים באזור בתחום תעשייה מתקדמת 4.0

מאפיינים

תחום

  קהלי יעד

   רשויות

    תיאור הפרוייקט

    מפת השחקנים האזורית לפי נושאים- מוסדות עוגן, אקדמיה, מגזר פרטי, משרדי ממשלה, פילנתרופיה ועוד.