ועדת ההיגוי של מיזם ECOSTEM21

ועדת ההיגוי של מיזם ECOSTEM21 אישרה את התוכנית הקולקטיבית! היום התקיימה באשכול ועדת ההיגוי הראשונה לשנת 2022. ועדת ההיגוי אישרה את התוכנית הקולקטיבית שתיושם ברשויות האשכול בחמש השנים הקרובות. התוכנית כוללת תוכניות לפיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים, לחיזוק כמות התלמידות והתלמידים הממשיכים להשכלה גבוהה והשקעה במעונות בגיל הרך.
התוכנית נכתבה בחודשיים האחרונים ע"י 3 צוותים מקצועיים רב מגזריים עם נציגים מהרשויות, משרדי ממשלה, מגזר חברתי ואקדמיה - סה"כ 45 בעלי תפקידים לקחו חלק בכתיבת התכנית המקיפה אשר תושק בכנס שיתקיים ב24.2. נמשיך ונעדכן..

מאפיינים

תחום

  קהלי יעד

  • אקדמיה
  • ארגונים חברתיים
  • חינוך
  • מנהלי בתי ספר
  • מנהלי מחלקות חינוך
  • מרצים וסטודנטים
  • תושבי האשכול
  • תלמידים

  רשויות