הקמת צוותי חוסן שכונתיים שיהוו מענה קהילתי מאורגן ומוכשר להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר. 

האשכול מקדם תכנית מקיפה ורב תחומית להתמודדות עם תופעת האלימות באזור. מטרת התוכנית היא לחבר בין מגוון הגופים הפועלים בתחום ולייצר מודל עבודה הוליסטי המחבר בין תחומי החינוך, רווחה, קהילה, תכנון ואכיפה בתכלול האשכול.
בנוסף מקדם האשכול את פיתוח תחום חוסן קהילתי – יצירה של רשתות פעילים באזור הפועלים בשגרה ובחירום.
התכניות פועלת בשיתוף הרשויות, החברה למתנסים, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים, בית הנשיא ותכנית "תקווה ישראלית", עתודות הצפון ותכנית מעוז, ויוזמות אברהם.