בשנים האחרונות, חל שינוי משמעותי בתפיסה כי לרשויות המקומיות תפקיד קריטי ומשמעותי בקידום בריאות ואורח חיים בריא.

אשכול בית הכרם זכה בקול קורא של משרד הבריאות ומשרד הפנים לפיתוח אסטרטגיה אזורית לקידום בריאות והזדקנות פעילה ובריאה. בשנים הקרובות יוביל ויקדם האשכול את תחום הבריאות ברשויות, לרבות תכלול שיתופי פעולה אסטרטגיים, וקידום תכניות ממשיות להעלאת המודעות והנגשת השירותים הבריאותיים לכלל תושבי האשכול ולאוכלוסייה הותיקה בפרט.

משבר הקורנה העמיד למבחן את חוסנה של מערכת החינוך במצב חירום. מעבר להיערכות שנאלצה לעבור מערכת ההוראה עצמה, אחד המשברים הקשים ביותר שהתגלו הינו הפערים הגדולים בין הנגישות של כלל התלמידים למערכת הלמידה מהבית. בעקבות התפשטותו המהירה של נגיף הקורונה, והמעבר המהיר ללמידה מקוונת, נותרו משפחות רבות במרחב ללא מענה, וללא אפשרות לספק לילדיהן את הדבר הבסיסי ביותר- גישה למערכת החינוכית שלהן.

הקמת צוותי חוסן שכונתיים שיהוו מענה קהילתי מאורגן ומוכשר להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר. 

שיתוף פעולה עם עמותת מחשבה טובה להקמת אתר אינטרנט בשפה הערבית המנגיש כלים וידע לשימוש באמצעים טכנולוגיים לבני הגיל השלישי.

באתר קיימים קורסים מקוונים ותכני פנאי מותאמים לבני הגיל השלישי.

תכנית היערכות לשעת חירום- בשיתוף הקואליציה לטראומה ומשרד הרווחה, במסגרתה אנו בונים ומכשירים את מכלולי האוכלוסייה לשעת חירום. כמו כן מייצרים תפיסת הפעלה אזורית לשעת חירום.

במהלך השלב הראשון הונחה התשתית למכלולי טיפול באוכלוסייה בשעת חירום ברשויות בליווי הקואליציה לטראומה. כל רשות קיבלה ליווי צמוד, המותאם לה בבניית מערך החירום שלה. כחלק מהליווי נערך מיפוי צרכים, נבנה מערך ארגוני, הוגדרו בעלי תפקידים והתקיימו הכשרות ותרגילים בכל רשות.
שלב ב' החל לאחרונה, וכולל הקמת מערך אזורי, בניית תחום המתנדבים והכשרות מקצועיות לבעלי התפקידים במכלול האוכלוסייה, במרכז ההכשרות החדש שלנו. כמו כן אנו שוקדים על מתן מענה בתחום המתנדבים באמצעות איגום המשאבים הקיימים ויצירת תכנית גיוס והכשרה משותפת. תכנית החירום מתקיימת בשותפות הקואליציה לטראומה ומשרד הרווחה.