איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי מס' 22/2023 מרכז חוסן אזורי