מכרז כ"א – 06/2023 מנהל מרכז היתרים לתעשייה

התפקיד בהיקף של 100% משרה. דרגת התפקיד: מנהל/ת אגף. ייעוד: ניהול מרכז היתרים לתעשייה, אשר יקדם הליכי תכנון ובניה לתעשייה ויוביל תהליך קיצור פרק הזמן בהוצאת היתרים בשיתוף פעולה עם ועדות התכנון המקומיות והאזוריות, תחת אשכולות גליל מערבי ובית הכרם. קורות