מכרז כ"א- 11/2023 מנהל תחום נוער והשכלה – אשכול בית הכרם

ייעוד: ייזום, קידום וניהול תוכניות ופרויקטים בתחומי נוער והשכלה גבוהה, בתאום עם הרשויות המקומיות