מכרז כ"א – 12/2023 מנהל תחבורה מרחבי – אשכול בית הכרם דרגת המשרה – מנהל/ת מחלקה העסקה לתקופה בת 36 חודשים בכפוף לאישור משרד הפנים