מכרז פומבי משותף 19/2023 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – מתן שירותי פינוי וקליטה של פסולת בניה