מכרז פומבי 02/2023 שירותי תזונאי/ת לקידום מדיוניות תזונה בריאה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגליל י

  מכרז פומבי 02/2023 -שירותי תזונא/ית לקידום מדניות לתזונה בריאה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מזמין בזאת לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ תזונא/ית לקידום מדניות לתזונה בריאה ברשויות האשכול.