מכרז פומבי 03/2024 שירותי ניהול וליווי מיזם תיירותי קהילתי- שביל אשכול בית הכר ם