נוהל הצעות מחיר 07/2024 – לקבלת הצעות לשירותי פרויקטור / מתכלל להפעלת תוכניות הכוון לפרישה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

  לקבלת קישור להגשת הצעה במערכת הצעות המחיר "מאגרים", יש לפנות לגלי הוכמן ברשאי במייל gali@bkerem.org.il   עם פרטי המציע (מספר ח.פ/ת.ז, מייל, טלפון) לפרטים נוספים יש ליצור קשר טלפונית: גלי: 077-9829607 / 04-8276500,   לוחות זמנים להגשת הצעה:   מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 17.4.2024 מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה – יום 21.4.2024. מועד אחרון להגשת ההצעות – יום 2.5.2024, עד השעה 13:00. הגשת ההצעות תתבצע אך ורק באמצעות מערכת "מאגרים": https://maagarim.city/bkerem/provider/login/