פרוטוקול ישיבת דריקטוריון תאגיד אשכול ישובי בית הכרם 29/6/23