קול קורא להיכלל ברשימת מורי הדרך של איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי המורשים להדריך סיורים, טיולים רגליים והשתלמויות מקצועיות