קול קורא ח' 2021 לגיוס שותפים לפרויקט מרכז מידע לקידום תעסוקה בתעשייה 4.0 באשכול בית הכרם