• נוסד בשנת
  • 2014
  • 8 רשויות באשכול
  • כ- 0
  • תושבים באשכול
  • תושבים באשכול
  • דונם
  • 0
  • דונם

חזון האשכול

אשכול בית הכרם מהווה מנוף ליצירת הזדמנויות כלכליות, סביבתיות וחברתיות חדשות במרחב. האשכול מקדם צמיחה וחדשנות באזור ומייצר תשתית של אמון ושותפות בין הרשויות החברות בו וכלל הגופים הפועלים באזור.

חזון האשכול יתגשם באמצעות התבוננות ייחודית על המרחב, חוזקותיו ונכסיו, עידוד הפסיפס הרב-תרבותי, באמצעות שיטות פעולה גמישות ויצירתיות ובאמצעות קידום שיח פתוח ומשתף לטובת כלל התושבים והקהילות באזור בית הכרם בגליל.

מגזין האשכול

לארכיון חדשות

הרשויות באשכול

דילוג לתוכן