ECOSTEM 21

שותפות אזורית לקידום חינוך מדעי טכנולוגי ופיתוח כישורי חיים ומיומנויות מגן ועד תעסוקה לפיתוח תשתית מתאימה להון אנושי איכותי, בעל כושר השתכרות גבוה בעתיד והתאמה לעולם העבודה המשתנה.


STEM
ומיומנויות המאה ה-21 גישה חינוכית המבוססת על התנסות ולמידת חקר בסביבות לימודים המחוברות לקהילה בה חי התלמיד, בדגש על מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בעשור האחרון, בכל רחבי העולם, STEM התרחבה מגישה לחינוך טכנולוגי בלבד. כיום זו גישה השואבת מתפיסת החשיבה מעצבת, תומכת באוריינות טכנולוגית בכל תחומי החיים, ומקדמת למידה מבוססת חקר, רב תחומית, במדעים וגם במדעי הרוח, אומנויות, וספורט. התקופה בה אנו חיים, מביאה איתה שינויים מהירים באורחות החיים בכלל ובשוק העבודה בפרט. עובדים נדרשים ללמוד לאורך כל החיים, וצריכים להיות בעלי יכולת הסתגלות מהירה לשינויים. לצורך כך, עובדים צריכים להיות בעלי מיומנויות כגון: יכולת ללמידה עצמאית, עבודת צוות, יצירתיות, חשיבה ביקורתית, סקרנות, יוזמה, פתרון בעיות מורכבות ועוד. מיומנויות אלו לא נלמדות כמעט במערכת החינוך הפורמאלית.

ECOSTEM21הוא מהלך ליצירת מערכת משותפת אזורית לקידום של STEM ומיומנויות המאה ה-21 בגילאי לידה עד תעסוקה בכדי לאפשר מוביליות חברתית לצעירות וצעירים באשכול. התעשייה זקוקה לעובדים מוכשרים בעלי יכולות גמישות. היום, יותר מאי פעם, נדרש ממערכות החינוך להיות מחוברות לסביבה בתוכה הן נטועות. יש להוריד את המחיצות שבין חינוך לתעשייה, ללמוד כל הזמן ובכל מקום. בכדי לייצר שינוי כזה, יש צורך לשלב שחקנים שונים הפועלים באזור: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, עסקים, עמותות ועוד. שולחן עגול וביסוס שותפות של הגורמים המעורבים והמשפיעים מקדם העלאה של רמת המיומנויות בקרב הצעירים. כך תבנה מערכת מכלילה ומשגשגת של חינוך ותעשייה מתקדמים באזורינו.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר

טל חכים דרומי, מנהלת ECOSTEM21

משרד: 077-9829606| דוא"ל: tal@bkerem.org.il

כנסו תראו מה קורה אצלנו 📧

לאתר המיזם ב Israel STEM ecosystems  COP

פרויקטים ותהליכים במסגרת ECOSTEM 21

ECOSTEM 21
ECOSTEM 21
בהפעלה
שותפות אזורית לקידום חינוך מדעי טכנולוגי ופיתוח כישורי חיים ומיומנויות מגן ועד תעסוקה לפיתוח תשתית מתאימה להון אנושי איכותי, בעל כושר השתכרות גבוה בעתיד והתאמה
התכבדנו לארח את שותפי מיזם ECOSTEM21 בחינוך לסיכום חצי- שנתי בו סקרנו את העשיה הענפה בתחום, הצגנו את סיכום התכניות שפעלו השנה ועוד תמשכנה לפעול ואף תתרחבנה. הצגנו את
תיאור פרוייקט מרחבי העיצוב        
ביחד מובילים שינוי בתחומי החינוך והתעסוקה!
מועצה מקומית ראמה קיימה ישיבת התנעה למנהלי בתי הספר לבניית תוכנית עבודה רשותית שנתית בישיבה נכחו ראש המועצה - שאוקי אבו לטיף, מנהל אגף החינוך - מג'יד פארג' והמפקח
לראשונה התקיימו בקיץ סדנאות מדע וטכנולוגיה בערבית. בסדנאות לקחו חלק 35 תלמידים מחמישה ישובים באשכול.     התלמידים בוגרי כיתות ד'-ו' הגיעו למכללה כל בוקר במשך
דילוג לתוכן