אשכול בית הכרם בכנסת

נציגי אשכול בית הכרם השתתפו ביום הגליל והשקת שדולת הגליל בכנסת במסגרת יום הגליל בכנסת, בו התקיימה גם השקת שדולת הגליל השתתפו כנציגי אשכול בית הכרם יו"ר האשכול מר משה קונינסקי, ר' מועצת משגב דני עברי, ומנהל האגף לפיתוח כלכלי נתי רוזנצוייג.

"מה שאנחנו רואים משם, חייבים כולם לראות גם מהכנסת", אמר קונינסקי לחברי הכנסת הרבים.

במסגרת יום הגליל שהוקדש לקידום תכניות הממשלה על פי מסמך "עת גליל", שקידמה מועצת הגליל בעזרת האשכולות, דנה ועדת הכספים על הארכת כביש 6, ועדת בטחון הפנים דנה על התמודדות עם אתגרי הביטחון בגליל, ובנוסף ועדת החוץ והביטחון דנה על חשיבות חיזוק הגליל למען ביטחון המדינה. בוועדת הבריאות הובלת הדיון ניתנה לח"כ טטיאנה מזרסקי תושבת כרמיאל ואשכול בית הכרם והוצגה בה התחייבות של הוועדה לקידום פתרונות לרפואת חירום לצפון.

בדיון בוועדת הכלכלה השתתפו השר עודד פורר ומנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מר אילן שוחט, ודובר על השקעה של המדינה ב"סופר טאנקר" כלכלי, כמנוע לקידום צמיחה כלכלית שיחזק את הגליל, ועל הדבקת הפער שנוצר לאורך שנים בתשתיות. המשרד יציג תוך 3 חודשים לוועדת הכלכלה תכנית של מנוע צמיחה לכל אשכול.

במהלך דיוני היום בוועדות השונות, הובהר על ידי כלל הדוברים – חברי כנסת ונציגי הצפון, כי בנושא חיזוק הגליל אין אופוזיציה וקואליציה!
גליל חזק, והתיישבות אוכלוסיה בכל חלקי מדינת ישראל, מחזקים את עוצמתה של מדינת ישראל כולה!

כתוב את הכותרת כאן

נגן וידאו
דילוג לתוכן