חדשנות

יחידת החדשנות והטכנולוגיה של אשכול בית הכרם מתווה תפיסה אסטרטגית דיגיטלית אזורית מקיפה הפועלת להובלת החדשנות הטכנולוגית בכל רשויות האשכול והשותפים. למען העלאת איכות החיים של תושבי האזור, צמיחה כלכלית- חברתית ושיפור הפריון. האשכול ישמש מוקד להשראה בתחום החדשנות הטכנולוגית המוניציפאלית האזורית הגלילית, ויוביל למידה ופיתוח הן ברמת הטמעת תשתיות מותאמות והן ברמת ההון האנושי, דרך הנגשת החינוך הטכנולוגי והמדעי לכל תושבי האזור.

יחידת החדשנות והטכנולוגיה תהווה זירה לפיתוח כלים חדשניים והובלת תהליכים אלו והטמעתם תוך ניצול היתרון לגודל ואיגום משאבים.

מערכת GIS אזורית לאשכול בית הכרם

מערכת GIS אזורית לאשכול בית הכרם

האשכול הקים מערכת GIS אזורית ובה מנוהל המידע האזורי על גבי מערכת גיאוגרפית הנגישה על פי הרשאות לכלל עובדי הרשויות באשכול. המערכת משמשת את האשכול ואת הרשויות ככלי לקבלת החלטות כלכליות, סביבתיות וחברתיות באמצעות הצגת הנתונים על גבי מפה עם שכבות שונות ודינאמיות המתעדכנות באופן שוטף

האשכול פועל לקידום המצוינות של ההון האנושי, ומנגיש את הכלים הדיגיטליים המתאימים להעצמת עובדי הרשויות המקומיות באשכול בית הכרם. אנו מקווים שמשתתפי התכנית יפיקו את
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך משתף פעולה עם אשכול בית הכרם בפיילוט בחברה הערבית להענקת הזדמנות לילדים בגיל היסודי לגשר על פערי הישגים שמקורם בהבדלי רקע חברתי- כלכלי.
אשכול בית הכרם ביקש להתערב בדפוסי הניידות הקיימים היום במרחב, בהתייחס לתשתיות הקיימות בכל רשויות האשכול, היצע התחבורה הציבורית, חיבור לנקודות עניין משמעותיות
אשכול בית הכרם מלווה הקמה ותפעול של אתרי האינטרנט לאשכול ולרשויות, במטרה להנגיש את המידע הקיים, לעודד את השקיפות ולאפשר לתושבים לבצע פעולות באופן מקוון. אתרי
כחלק ממהלך רחב של הטמעת מערכות דיגיטליות מתקדמות ברשויות האשכול, מקים האשכול את תשתית הבסיס עם תיבות דואר אלקטרוני בעלות דומיין אחיד בכל רשות, שרתי ניהול וגיבוי
דילוג לתוכן