דיגיטציה

יחידת הדיגיטציה והטכנולוגיה של אשכול בית הכרם מתווה תפיסה אסטרטגית דיגיטלית אזורית מקיפה הפועלת להובלת החדשנות הטכנולוגית בכל רשויות האשכול והשותפים. למען העלאת איכות החיים של תושבי האזור, צמיחה כלכלית- חברתית ושיפור הפריון. האשכול ישמש מוקד להשראה בתחום החדשנות הטכנולוגית המוניציפאלית האזורית הגלילית, ויוביל למידה ופיתוח הן ברמת הטמעת תשתיות מותאמות והן ברמת ההון האנושי, דרך הנגשת החינוך הטכנולוגי והמדעי לכל תושבי האזור.

יחידת החדשנות והטכנולוגיה תהווה זירה לפיתוח כלים חדשניים והובלת תהליכים אלו והטמעתם תוך ניצול היתרון לגודל ואיגום משאבים.

מערכת GIS אזורית

מערכת GIS אזורית

האשכול הקים מערכת GIS אזורית ובה מנוהל המידע האזורי על גבי מערכת גיאוגרפית הנגישה על פי הרשאות לכלל עובדי הרשויות באשכול. המערכת משמשת את האשכול ואת הרשויות ככלי לקבלת החלטות כלכליות, סביבתיות וחברתיות באמצעות הצגת הנתונים על גבי מפה עם שכבות שונות ודינאמיות המתעדכנות באופן שוטף

פרוייקטים בתחום הדיגיטציה

תכנית חדשה ואטרקטיבית הושקה לראשונה באשכול בית הכרם. תכנית מנהיגות דיגיטלית אזורית שמטרתה קידום תחום הדיגיטל, החדשנות הטכנולוגית והשירות לתושבים. בתכנית אשר
משבר הקורנה העמיד למבחן את חוסנה של מערכת החינוך במצב חירום. מעבר להיערכות שנאלצה לעבור מערכת ההוראה עצמה, אחד המשברים הקשים ביותר שהתגלו הינו הפערים הגדולים בין
אשכול בית הכרם מציב את הדאטה בחזית התהליך של קבלת החלטות יחד עם האסטרטגיה המקומית והאזורית במטרה להעניק שירות יעיל וטוב יותר לרשויות, לתושבים ולכלל השותפים במרחב
האשכול פועל לקידום המצוינות של ההון האנושי, ומנגיש את הכלים הדיגיטליים המתאימים להעצמת עובדי הרשויות המקומיות באשכול בית הכרם. אנו מקווים שמשתתפי התכנית יפיקו את
המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך משתף פעולה עם אשכול בית הכרם בפיילוט בחברה הערבית להענקת הזדמנות לילדים בגיל היסודי לגשר על פערי הישגים שמקורם בהבדלי רקע חברתי- כלכלי.
אשכול בית הכרם ביקש להתערב בדפוסי הניידות הקיימים היום במרחב, בהתייחס לתשתיות הקיימות בכל רשויות האשכול, היצע התחבורה הציבורית, חיבור לנקודות עניין משמעותיות
אשכול בית הכרם מלווה הקמה ותפעול של אתרי האינטרנט לאשכול ולרשויות, במטרה להנגיש את המידע הקיים, לעודד את השקיפות ולאפשר לתושבים לבצע פעולות באופן מקוון. אתרי
כחלק ממהלך רחב של הטמעת מערכות דיגיטליות מתקדמות ברשויות האשכול, מקים האשכול את תשתית הבסיס עם תיבות דואר אלקטרוני בעלות דומיין אחיד בכל רשות, שרתי ניהול וגיבוי
אשכול בית הכרם יוזם ומוביל תהליכים אזוריים משותפים בעלי אוריינטציה של טכנולוגיה וחדשנות. במטרה להוות מקור מידע וידע עדכני עבור הרשויות המקומיות וכלל הגופים לשם
דילוג לתוכן