חירום

האשכול מקדם מהלך משותף עם משרד הרווחה והקואליציה לטראומה, במטרה להקנות כלים וידע להתנהלות עצמאית בחירום לכל ישוב מיישובי האשכול בנפרד ולכולם יחד בראיה אזורית.
התכנית מתייחסת לרובד הניהולי-ארגוני, לרובד האזרחי ולרובד האזורי וכוללת הכשרות ניהוליות, הכשרות לבעלי תפקידים, ליווי וחניכה אישיים, גיבוש תפיסת הפעלה ובניית שפה לחירום ותרגול.

השלב הראשון: הכנת מכלול האוכלוסיה ברשויות המקומיות.
מכלול אוכלוסייה אמון על טיפול במצוקות ובקשיים של תושבי החבל הנובעים ממצב החירום או מועצמים בגללו. המכלול מטפל בנפגעים פיזית או נפשית, תוך מתן מענה מיוחד לאוכלוסיות בסיכון של מבוגרים, בודדים וטיפול פרטני במידה וקרתה פגיעה בישוב. עומד בקשר עם משפחות של מגויסים ותומך במשפחות, אם חלילה נפצע, נהרג או נפל חלל מתושבי החבל. תחת מכלול אוכלוסייה נכללים התחומים הבאים:

בריאות: הצטיידות לשעת חירום, ניהול התפקוד התקין של מרפאות ושל בתי מרקחת, בשעת חירום, תוך קשר רציף עם משרד הבריאות. בכל יישוב פועל ממונה בריאות - רופא או אח/ות אשר עומד בקשר עם המכלול ומקבל ממנו תמיכה והנחיות.

רכזת מתנדבים:
פס"ח - פינוי, סעד, חללים. כולל קליטת אוכלוסייה ושירותי דת וטיפול בחללים. מתן מענה במקרה של פגיעה ביישוב, במידה ויש צורך לפנות בית/בתים בשל פגיעת רקטה או לפנות את הישוב כולו מסיבות ביטחוניות או בטיחותיות. אחראי להקמת מרכז לפינוי התושבים ברמה המקומית בתוך המועצה, או לניהול הפינוי למרכז פינוי ארצי, בהנחיית הממשלה. אחראי גם במקרים העצובים של פגיעה בנפש וצורך לארגן לוויה וקבורה. כמו כן, אחראי על תמיכה והספקת ליווי דתי ורוחני בשעת חירום.

דילוג לתוכן