סביבה

אשכול בית הכרם פועל לטיפוח הנכסים האזוריים והשטחים הפתוחים, תוך מתן מענה לאתגרים בתחומי שירותים שוטפים: ניהול מערך הפסולת, מערך טיאוט וניקיון, הקמת מערכי מחזור ושדרוג המערך הלוגיסטי הסביבתי.

ניהול מערך הפסולת האיזורי

אשכול בית הכרם מנהל מערך שוטף לאיסוף ופינוי מגוון זרמי הפסולת ברשויות האשכול. האשכול נותן מענה לפסולת ביתית ופסולת גושית ל6 מתוך 7 רשויות האשכול. האשכול מפעיל קבלן לפינוי, שינוע והטמנה של פסולת ביתית על פי הנהוג בכל רשות וכן מפעיל משאית מנוף לאיסוף הפסולת הגושית (גזם, גרוטאות) מספר פעמים בשבוע בכל אחת מהרשויות. האשכול גם מפקח על הקבלן לבקרת איכות וטיב העבודה עבור התושב וכן מנהל בקרה לפתרון הקצה של הפסולת.
השירות החל בשנת 2016 בנחף ובחלוף הזמן הצטרפו רשויות נוספות ובקרוב צפויה להצטרף הרשות השביעית למערך.
בטבלה מטה ניתן לעיין בסידור העבודה בכל רשות.
האשכול הטיב את רמת השירות בהשוואה למה שהיה נהוג בחלק גדול מהרשויות טרם השירות האזורי ועל כן ההוצאות לפינוי הפסולת עלו. האשכול גייס תקציבים ממשרד האוצר ומהמשרד לאיכות הסביבה למימון פערי השירות באופן הדרגתי לחמש שנים, בסך כולל של כ15 מיליון שח.

שירותי ניקיון וטיאוט רחובות לרווחת התושבים- אשכול בית הכרם מפעיל שירות לטיאוט כבישים וניקיון הרחובות ברשויות לשיפור פני הרשות, זאת בסיוע המשרד להגנת הסביבה.

ניהול מערך הטיאוט

 • בענה

  יום ב'
  06:00-14:00
  יום ד'
  06:00-10:00
  יום ו'
  06:00-10:00
  *פועל ניקיון 1 העובד 6 ימים בשבוע
 • כרמיאל

  יום ב'
  06:00-14:00
  יום ד'
  06:00-10:00
  יום ו'
  06:00-10:00
 • משגב

  יום ב'
  06:00-14:00
  יום ד'
  06:00-10:00
  יום ו'
  06:00-10:00
 • ראמה

  יום ב'
  06:00-14:00
  יום ד'
  06:00-10:00
  יום ו'
  06:00-10:00
 • דיר אל אסד

  יום א'
  14:00-18:00
  יום ד'
  10:00-18:00
  יום ה'
  15:30-19:30
 • מג'ד אל כרום

  יום א'
  06:00-14:00
  יום ג'
  15:30-19:30
  יום ו'
  10:00-14:00
 • נחף

  יום ג'
  07:30-15:30
  יום ה'
  07:30-15:30

פרוייקטים בתחום הסביבה

אשכול בית הכרם סייע לרשויות משגב וכרמיאל בפריסה ראשונית של פחים מונחי קרקע. הפחים החדשים הם בעלי עיצוב מודרני, מסייעים בשיפור נראות המרחב הציבורי, נוחים יותר
האשכול רכש והציב אשפתוני רחוב במקומות ציבוריים רבים ברחבי הרשויות: בענה, מג'ד אל כרום, דיר אלאסד ונחף. וכן מפעיל מערך לפינוי האשפתונים ובקרה אחר איכות הפינוי, זאת
בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, שיפר אשכול בית הכרם המחזור היישוביים במועצה האזורית משגב. באמצעות מהלך זה, האשכול מסייע למועצה האזורית משגב לעודד את הפרדת הפסולת במקור
אשכול בית הכרם ליווה את רשויות האשכול שבמסגרת התכנית "סביבה שווה" ברכישת כלי אצירה לרשויות, ניקיון מפגעי פסולת ברחבי הרשויות באשכול ושיקום האתרים בפרוייקטים
אשכול בית הכרם סייע לרשויות האשכול ברכישה ואספקה של כלים תפעוליים משלימים למערכי הסביבה של הרשויות החברות באשכול בית הכרם. בצי הרכבים התפעוליים החדשים ניתן למנות

יחידת אכיפה ובקרה

אשכול בית הכרם מתמודד עם תופעות של השלכת פסולת פיראטית בשטחים הפתוחים. בשלב הראשון האשכול הוציא לפועל מבצעי ניקיון אזוריים לפינוי והטמנה של מצבורי הפסולת. במקביל האשכול היטיב את הטיפול השוטף בפסולת על מנת להבטיח שזו תגיע לאתר מוסדר ומאושר לטיפול בפסולת תוך שירות מיטבי לתושבים. על מנת להבטיח שטחים פתוחים נקיים ממשיך האשכול לפעול במספר פעולות מקבילות:

 1. הענקת ערך למרחבים הציבוריים על מנת להבטיח שהתושבים ירגישו חיבור ושייכות למקומות אלה ובכך להגדיל את תנועת האנשים במרחב- דבר המרחיק משם עברייני פסולת. הדבר התאפשר לאחרונה על ידי תכנית "סביבה שווה", בתמיכת המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו, הכשרנו 5 פרוייקטים סביבתיים:שביל טיילת חליל הרועים (אלקוציבה)- דיר אלאסד, שבילי הבוסתאן- מג'ד אל כרום, שביל נאתור- ראמה, שיקום ביר אל שארק- בענה, ושיקום פארק נחף (מערכות החשמל והתאורה)
 2. קמפיין סביבתי- אשכול בית הכרם מקדם קמפיין הסברה לשמירה על ערכי הסביבה והניקיון ברשויות הערביות. הקמפיין ינגיש את המידע אודות השירותים הקיימים לשמירה על ניקיון הישובים וכן את הפרוייקטים שהוקמו לטובת התושבים ולרווחתם.
מצלמות
מצלמות
האשכול מתכנן הקמה של מערך לאכיפה סביבתית אזורית ברשויות האשכול, כולל יחידת פיקוח, מוקד רואה ומערך מצלמות.
פניות הציבור
פניות הציבור
האשכול יוזם הקמת מוקד רואה, אשר יספק מענה לפניות התושבים.

הצטרפו לעשייה

יש לכם הצעות ורעיונות חדשים ומקוריים בתחום טיפוח והגנת הסביבה? שתפו אותנו!
דילוג לתוכן