עסקים

קהילת בעלי העסקים

קהילת בעלי העסקים

אשכול בית הכרם בשיתוף עם המועצה המקומית מג'ד אל כרום הקים קהילה אזורית של בעלי עסקים, הפועלת לשם פיתוח וקידום העסקים.

פרוייקטים

פיילוט לשכת עסקים - מג’ד אל-כרום
מרכז השירות האזורי יפעל לקידום רישוי העסקים ולפיתוח והעצמה של כלל העסקים באזור וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות בתחום האשכול. האשכול נבחר להשתתף בפיילוט
פרויקט "סטארטר דיגיטלי" בשיתוף 'עתידים' – יצירת נוכחות דיגיטלית ונראות אופטימלית ברשת להגברת החשיפה והנגישות אל העסקים המקומיים באמצעות Waze ,Google ופלטפורמות נוספות.

מתוך פורום מנהלי רישוי עסקים ברשויות

פורום מנהלי רישוי עסקים

אשכול בית הכרם

פורום מקצועי האמון על קידום נושא רישוי העסקים והתפתחותם והוא נמנה על צוות הניהול של מרכז השירות המשותף.

תפקידו של הפורום לקבוע את תכנית העבודה השנתית של המרכז תוך שיתוף פעולה מלא בין האשכול לבין הרשויות ליישום תכנית העבודה במשך כל השנה.

תכנית העבודה מתמקדת בקידום, העצמה ומתן שירותים למיניהם והכשרות מקצועיות לבעלי עסקים

דילוג לתוכן