תעסוקה איכותית

אשכול בית הכרם תומך ביצירת מקומות תעסוקה איכותיים בשיתוף המגזר השלישי עבור תושבי האזור, בפיתוח הון אנושי איכותי ובמשיכת חברות בינלאומיות למרחב האשכול. זאת, באמצעות שיתוף פעולה עם פארק היי-טק באזור תעשייה בר-לב ומערך "קולות קוראים" לאיתור תקציבים לפרויקטים ברשויות האשכול ובאשכול עצמו. כמו כן, האשכול נמצא בקשר עם גופים פילנתרופיים הרלוונטיים לעשיה.

דילוג לתוכן