רים ואכים

רים מתכללת בריאות באשכול בית הכרם. בהכשרתה דיאטנית קלינית, עסקה כדיאטנית אזורית בחינוך המיוחד במחוז צפון וסגנית מנהלת דיאטנית ראשית, העבירה הרצאות רבות בנושא תזונה לאנשי דת, צוותים חינוכיים ולציבור הרחב. מנהלת פורום דיאטניות של החברה הערבית.