ביצוע סקר התייעלות אנרגטית

אשכול בית הכרם ביצע סקר אנרגיה בכל אחת מרשויות האשכול. סקר זה כלל מיפוי לצרכני האנרגיה הקיימים ולצריכת האנרגיה הציבורית בכל רשות, תוך התייחסות מיוחדת לצרכני האנרגיה העיקריים:

תאורת רחובות, תאורה במבני ציבור, מיזוג אויר וצרכני אנרגיה משמעותיים נוספים בנכסי הרשויות המקומיות הסקר סיפק לאשכול ולרשויות תמונת מצב מהימנה של היקף צריכת האנרגיה, עלויות האנרגיה, אופן ניהול האנרגיה ורמת המודעות של הרשות לנושא.

מאפיינים

תחום

  • תשתיות

קהלי יעד

  • סביבה
  • עובדי הרשויות המקומיות באשכול

רשויות

  • בענה
  • דיר אל אסד
  • כרמיאל
  • מג'ד אל כרום
  • משגב
  • נחף
  • ראמה

תיאור הפרוייקט

בעקבות הסקר, נכתבה תכנית להתייעלות אנרגטית עבור כל אחת מרשויות האשכול ובה המלצות מעשיות ליישום. תוכנית זו מסייעת לרשויות לקבל החלטה מקצועית בדבר ההשקעות הנדרשות בדרך להתייעלות תקציבית (חסכון בהוצאות השוטפות, בחשמל ובתחזוקה) ותורמת לשיפור תצרוכת האנרגיה בהיבטים סביבתיים.

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoסקר אנרגיה
infoתכנית להתייעלות אנרגטית