הצבת אשפתוני רחוב

האשכול רכש והציב אשפתוני רחוב במקומות ציבוריים רבים ברחבי הרשויות: בענה, מג'ד אל כרום, דיר אלאסד ונחף. וכן מפעיל מערך לפינוי האשפתונים ובקרה אחר איכות הפינוי.

מאפיינים

תחום

  • סביבה

קהלי יעד

  • סביבה
  • תושבי האשכול
  • תושבי הכפר
  • תושבים

רשויות

  • סביבה

הצבת אשפתוני רחוב ברשויות אשכול בית הכרם

במסגרת מיפוי הצרכים בתכנית האב לשיפור וייעול משק הפסולת באשכול, אשפתוני הרחוב אותרו כצורך מרכזי לנראות המרחב הציבורי.
האשכול הקים מערך לטיאוט כבישים וניקיון רחובות אשר מאפשר תחזוקה, פינוי וטיפול באשפתונים.
כיום, התפעול של פינוי האשפתונים מתבצע על ידי האשכול

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoמיפוי צרכים
infoהגשת בקשה למשרד להגנת הסביבה לתמיכה

ביצוע

infoהקמת מערך טיאוט והניקיון
infoרכישת אשפתוני רחוב

סיום

infoהצבה של אשפתוני רחוב
infoתפעול