השתלמות מארחים ביתיים

תיירות חברתית היא תיירות של מפגשים אנושים המשאירים חותם על המבקרים שנחשפים לאורח החיים של המארח, לביתו ולכישוריו המיוחדים. זו יכולה להיות יזמות קולינרית, חשיפה לתרבויות שונות ועוד. בתיירות ארץ כרמי זית זיהינו את העוצמה ואת הצורך לפתח ולהעצים מיזמי אירוח ביתי במרחב התיירותי- בבתים יהודים וערבים.

מאפיינים

תחום

  • תיירות

קהלי יעד

    רשויות