מנהלת עסקים אזורית

פיילוט לשכת עסקים - מג’ד אל-כרום

מאפיינים

תחום

 • עסקים
 • פיתוח כלכלי

קהלי יעד

 • בעלי עסקים
 • יזמים

רשויות

 • מג'ד אל כרום

תיאור הפרוייקט

מטרת הלשכה לייצג, לקדם ולהוביל את בעלי העסקים העצמאים והיזמים במג’ד אל-כרום, לשמש עבורם פלטפורמה הכרחית למינוף הפעילות העסקית בכפר ומחוצה לו. זאת בכדי להוות ככוח קניה משמעותי שיסייע לעסקים על ידי הפעלת לובי לצורך מיקוח המיטיב עם בעלי העסקים.

הלשכה תהווה פלטפורמה לשיתופי פעולה בין העסקים החברים בלשכה, לצורך העברת מידע ועדכונים, ופיתוח קשרים עסקיים נוספים.

יעדי הלשכה:

 • שנה ראשונה – שנת פיילוט – איגוד של כ 100 עסקים והעצמאים באזור מג’ד אל-כרום בלשכה. במידת הצלחת הפיילוט יוגדרו היעדים לשנים הבאות.
 • לשמש כתובת להתייעצות/חיבור אל מול גורמים מקצועיים והרשות כגון:
 • עורכי דין, ראי חשבון, יועצים כלכליים, יועצים שיווקיים, מעוף, גופים חברתיים וממשלתיים הפועלים לקידום העסקים (עמותת אליסמין למשל וכו').
 • הלשכה תקים מאגר מידע דיגיטאלי אודות כל העסקים החברים .
 • הלשכה תיזום ותקיים מפגשים והרצאות בנושאים הרלוונטיים לקידום העסקים במג'ד אל כרום.
 • הלשכה תיזום ותקיים חיבורים ושיתופי פעולה על ידי כנס עסקים אזורי שיפעל אחת לשנה.
 • הלשכה בתחילת דרכה תגבש תכנית עבודה שנתית עם יעדים.

לשכת העסקים הינה מלכ"ר, הרווחים מפעילות הלשכה ישמשו לפעילויות קידום העסקים.
הלשכה תפעל להישאר במאזן חיובי. מהשנה הראשונה והשניה אין חובת רווח, מהשנה השלישית לפעילות הלשכה תצטרך להיות רווחית.

הלשכה תייצר מקורות הכנסה שונים למטרת קיום פרויקטים/סדנאות/הכשרות לפיתוח עסקים, חלקם על ידי גיוס כספים בערוצים ולנטרפים שונים.