מרחבים בטוחים

האשכול מקדם תכנית מקיפה ורב תחומית להתמודדות עם תופעת האלימות באזור. מטרת התוכנית היא לחבר בין מגוון הגופים הפועלים בתחום ולייצר מודל עבודה הוליסטי המחבר בין תחומי החינוך, רווחה, קהילה, תכנון ואכיפה בתכלול האשכול. בנוסף מקדם האשכול את פיתוח תחום חוסן קהילתי - יצירה של רשתות פעילים באזור הפועלים בשגרה ובחירום. התכניות פועלת בשיתוף הרשויות, החברה למתנסים, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים, בית הנשיא ותכנית "תקווה ישראלית", עתודות הצפון ותכנית מעוז, ויוזמות אברהם.

מאפיינים

תחום

 • בטחון אישי
 • קהילה

קהלי יעד

  רשויות

  • בענה
  • דיר אל אסד
  • מג'ד אל כרום
  • נחף
  • ראמה

  תיאור הפרוייקט

  שותפים לפרוייקט

  החברה למתנ
  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
  המשרד לבטחון פנים
  משרד הפנים
  בית הנשיא
  תקווה ישראלית