מרחבי העיצוב

תיאור פרוייקט מרחבי העיצוב        

מאפיינים

תחום

 • STEM
 • חדשנות
 • חדשנות טכנולוגית
 • חינוך
 • חינוך בלתי פורמלי

קהלי יעד

 • אקדמיה
 • ארגונים חברתיים
 • משרדי ממשלה
 • קרנות
 • תעשייה

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • כרמיאל
 • מג'ד אל כרום
 • משגב
 • נחף
 • ראמה

שלבי הפרוייקט

תכנון

סיום

infoמרחב עיצוב 1
infoמרחב עיצוב 2
infoמרחב עיצוב 3