מרכז מידע אזורי – ניהול מבוסס נתונים

אשכול בית הכרם מציב את הדאטה בחזית התהליך של קבלת החלטות יחד עם האסטרטגיה המקומית והאזורית במטרה להעניק שירות יעיל וטוב יותר לרשויות, לתושבים ולכלל השותפים במרחב וגם למינוף האזור בתחומים השונים.

מאפיינים

תחום

 • דיגיטל
 • חדשנות
 • חדשנות טכנולוגית
 • עסקים
 • פיתוח כלכלי
 • תעשייה
 • תשתית טכנולוגית

קהלי יעד

  רשויות

  • בענה
  • דיר אל אסד
  • כרמיאל
  • מג'ד אל כרום
  • משגב
  • נחף
  • ראמה

  האשכול מכין אסטרטגיה אזורית לניהול נתונים שתאפשר איסוף וניתוח מידע רלוונטי, שיתוף במידע ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות של שחקני המפתח באזור והתווית מדיניות אזורית. דגש מרכזי הינו יצירת פלטפורמה שתאפשר ממשקי מידע עדכניים בין התעשיה המתקדמת וצרכיה לבין ההון האנושי, גופי הכשרה ואקדמיה באזור. מטרת הפלטפורמה לזהות מגמות לאורך זמן ולאפשר היערכות מוקדמת לתרחישים שיעלו מהנתונים. בנוסף תאפשר תמיכה בגיבוש יעדים מדידים, מעקב ובקרה אחרי ביצועם. בניית אסטרטגית איסוף, ניהול, ניתוח ושימוש בנתונים בצורה מושכלת - הן ברמת הרשות המקומית והן ברמת גופים נוספים במרחב האזורי, שותפים ומשרדי ממשלה, ובנוסף אפיון תשתית לפתרון טכנולוגי. האשכול כפלטפורמה ארגונית אזורית ראה לנכון לקדם מהלך של בניית אסטרטגיית מסד נתונים אזורי על בסיס תחומים שהאשכול מוביל יחד עם ארגונים השותפים לו במרחב. כל זאת מתוך תפיסה של פיתוח אזורי כלכלי ואנושי מיטבי.