מרכז שירות משותף לקידום עסקים

מרכז השירות האזורי יפעל לקידום רישוי העסקים ולפיתוח והעצמה של כלל העסקים באזור וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות בתחום האשכול. האשכול נבחר להשתתף בפיילוט אותו מקדם משרד הפנים, להקמת מרכז שירות אזורי באשכול במטרה לתת מענה למחלקות רישוי העסקים ברשויות ויפגיש אותם עם הגורמים השונים ונותני האישור בתהליך הרישוי של העסק: מחלקות רישוי העסקים ברשויות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה והרווחה, משרד החקלאות, כבאות והמשטרה. המרכז ייתן מענה לחסמים העולים בתהליך רישוי העסק, כמו גם יעניק מידע וייעוץ ליזמים הפותחים עסק חדש.

מאפיינים

תחום

 • עסקים
 • פיתוח כלכלי
 • תיירות
 • תעשייה
 • תשתיות

קהלי יעד

 • בעלי עסקים
 • יזמים

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • כרמיאל
 • מג'ד אל כרום
 • משגב
 • נחף
 • ראמה

תיאור הפרוייקט

מרכז השירות ישתלב בפעילות מנהלת העסקים אשר נמצאת בשלבי ההקמה באשכול. האשכול יקים וינהל את המרכז, לרבות העסקת אנשי צוות המתאימים, יצירת שותפות עם כל גורמי הרישוי במשרדים השונים וברשויות האשכול, הוא יחבר את העסקים למרכז, ישווק את פעילותו וייצר את התכנים לקידום העסקים.
האשכול זיהה כבר בתחילת פעילותו את העסקים כאחד המנופים לצמיחה אזורית. במהלך משותף שאנו מקדמים יחד עם העסקים עולה שרק גוף אזורי מקצועי יוכל להציע תמיכה אפקטיבית לעסקים ולאגם את המשאבים ליצירת ערך אמתי, לתמוך בשת"פים בינם ביישובים ולסייע בהגדלת נתח הלקוחות לעסק.
תכלית הפילוט היא ליצור תשתית תומכת למחלקות רישוי העסקים ברשויות האשכול שיבחרו לקחת חלק בפעילות, במטרה להביא להפחתת בירוקרטיה בתהליך רישוי העסקים והעלאת אחוז העסקים המורשים לצד קידום פעילות אזורית משותפת לפיתוח העסקים שמהווים מנוע צמיחה מרכזי.
כמוכן, המרכיב הנוסף של התכנית הנו העסקת משותפת של תפקידים לא מאוישים ברשויות – תברואן ומורשה נגישות. מרכז זה ישתלב באופן אורגני במטרותיה של מנהלת אזורית אשר אנו מקימים המאחדת את הפעילות המקומית והאזורית ב one-stop- shop עבור העסקים במרחב. רוב המשק במועצות המקומיות מונע מעסקים קטנים ומשפחתיים. לכן ישנם מעגלים רחבים מאד המושפעים מההצלחה ו/או כישלון של העסקים. כתוצאה, עלה הצורך להקים גוף אזורי מקצועי עם יכולת להתייחס למנעד הרחב של הצרכים של העסקים.
המטרות העיקריות של המנהלת:

 • תמיכה וקידום צרכים של בעלי עסקים באמצעות הנגשת ידע, כלים חדשניים וחיבורים הרלוונטיים
 • נראות והנגשה של העסקים – לקדם יחד עם בעלי העסקים והרשויות את נושא השילוט המסחרי ביישובים והרגולציה המתאימה
 • יצירת "קול חזק " של בעלי העסקים – לחבר בין בעלי עסקים שונים לכדי קבוצה פעילה ומאוחדת המקדמת את האינטרסים של בעלי העסקים ברמה המקומית, האזורית והממשלתית.

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoתכנית עבודה