מרכז שליטה ובקרה ומוקד לפניות תושבים

השירות יתן מענה באמצעות עזרים טכנולוגיים מתקדמים למועצות המקומיות הערביות באשכול, בהיעדר מוקד 106 מקומי.

מאפיינים

תחום

 • דיגיטל

קהלי יעד

  רשויות

   תיאור הפרוייקט

   המרכז ישלב בין מענה לפניות תושבים באמצעות חיבור לבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות, ניהול אירועים על ידי חיבור למצלמות וניתוח וידיאו ובקרה על השירותים המוניציפאליים המנוהלים על ידי האשכול.

   האשכול יתפעל את המרכז. בתחומים אותם מנהל האשכול, ינתן מענה מקיף על ידי מי שמאייש את המרכז ובתחומים אחרים, יועבר הטיפול לבעלי התפקידים ברשויות והאשכול יספק בקר אחר סיום טיפול.

   הערך המוסף של האשכול בא לידי ביטוי בשני היבטים:

   1. יכולת אכיפה- רוב רשויות האשכול לא מעוניינות לתת מענה אכיפתי אל מול התושבים.
   2. מוצר משלים- כבר היום האשכול מפעיל שירותי ליבה ובעקבות כך נדרש לספק מענה לתושבים: פסולת, טיאוט, אכיפה ווטרינריה בהמשך.

   בהיעדר אכיפה אין לרשויות כלים להעניק לתושביהם איכות חיים טובה. האשכול מציע אכיפה בנושאים המטופלים על ידו ועל כן מסוגל לאכוף אותם.

   כמו כן, האשכול מבקש לתת תמיכה לשירותים הניתנים על ידו ולרכז במקום אחד את כל הפתרונות הטכנולוגיים לצורך כך בדמות מערכות בקרה על ציי רכב בפסולת וטיאוט, ניתוח אירועים מתוך ניתוח תמונות המצולמות על ידי מצלמות האשכול ועוד.

   התקשורת הרציפה מול מחלקות שונות ברשויות האשכול מאפשרת העברת טיפול של פניות תושבים ובקרה אחר ביצוע ודיווח למנהלים ולראשי הרשויות אודות טיב הביצוע.